VMX24HSi

Overview Specs Travel: 42 x 24 x 24 in Table Size: 50 x 24 in Spindle: 18k, 88 ft-lbs @ 2,800 Tool Capacity: 40 HSK 63

VMX30HSi

Overview Specs Travel: 42 x 24 x 24 in Table Size: 50 x 24 in Spindle: 18k, 88 ft-lbs @ 2,800 Tool Capacity: 40 HSK 63

VMX30UHSi

Overview Specs Travel: 42 x 24 x 24 in Table Size: 50 x 24 in Spindle: 18k, 88 ft-lbs @ 2,800 Tool Capacity: 40 HSK 63

VMX42HSi

Overview Specs Travel: 42 x 24 x 24 in Table Size: 50 x 24 in Spindle: 18k, 88 ft-lbs @ 2,800 Tool Capacity: 40 HSK 63
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,