VMX42HSRTi

Overview Specs Travel: 42 x 24 x 24 in Table Size: 50 x 24 in Spindle: 18k, 88 ft-lbs @ 2,800 Tool Capacity: 40 HSK 63

VMX42SRTi

Overview Specs Travel: 42 x 24 x 24 in Table Size: 50 x 24 in Spindle: 12k, 87 ft-lbs @ 2,900 Tool Capacity: 40 CAT 40Machine Weight: 17,000 lbs

VMX60SRTi

Overview Specs Travel: 60 x 26 x 24 in Table Size: 66 x 26 in Spindle: 12k, 87 ft-lbs @ 2,900 Tool Capacity: 40 CAT 40Machine Weight: 20,000 lbs

VMX42SWi

Overview Specs Travel: 42 x 24 x 24 in Table Size: 50 x 24 in Spindle: 12k, 87 ft-lbs @ 2,900 Tool Capacity: 40 CAT 40 Machine Weight: 15,720 lbs

VMX60SWi

Overview SpecsTravel: 60 x 26 x 24 inTable Size: 66 x 26 inSpindle: 12k, 87 ft-lbs @ 2,900Tool Capacity: 40 CAT 40 Machine Weight: 19,075 lbs
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,