Dự án Luật Thuế XK, thuế NK: Thủ tướng ban hành chính sách thuế là phù hợp

(HQ Online)- Liên quan đến thẩm quyền ban hành chính sách thuế, Bộ Tài chính cho rằng, việc giao thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách thuế phù hợp với quá trình Việt Nam tham gia sâu rộng vào các FTA, khi lộ trình cắt giảm thuế quan đã được xác định và phải tuân thủ thực hiện theo đúng cam kết.

Tại Điều 12 Luật Thuế XK, thuế NK hiện hành, quy định về thẩm quyền ban hành Biểu thuế XK, thuế NK: Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ban hành Biểu thuế XK theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế NK ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng bao gồm cả mức tối thiểu và mức tối đa; Thủ tướng Chính phủ quyết định mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối và mức thuế tuyệt đối trong trường hợp cần thiết; Bộ trưởng Bộ Tài chính căn cứ vào khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng do UBTVQH ban hành để quy định áp dụng mức thuế suất thuế XK, thuế NK đối với từng mặt hàng theo thủ tục do Chính phủ quy định. Căn cứ vào khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng do UBTVQH ban hành, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng mức thuế suất thuế XK, thuế NK đối với từng mặt hàng theo thủ tục do Chính phủ quy định.

Tại dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK, Ban soạn thảo đã soạn thảo quy định cụ thể tại Khoản 2, Điều 11: UBTVQH ban hành mức thuế suất tối thiểu cho từng phân nhóm hàng thuộc danh mục nhóm hàng chịu thuế XK; Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào nguyên tắc tại Khoản 1 Điều này, mức thuế suất tối thiểu do UBTVHQ ban hành để quy định biểu thuế XK, biểu thuế NK đối với từng mặt hàng; quyết định áp dụng mặt hàng và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan, đối với từng mặt hàng trong trường hợp cần thiết.

Theo Bộ Tài chính, với quy định này sẽ tạo ra sự ổn định cao hơn của Biểu thuế và phù hợp với xu hướng Việt Nam tham gia sâu rộng vào các Hiệp định FTA khi lộ trình cắt giảm thuế quan đã được xác định và phải tuân thủ thực hiện theo đúng cam kết. Do vậy, thẩm quyền quyết định ban hành chính sách thuế do Thủ tướng Chính phủ quy định sẽ phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý, phù hợp xu hướng phát triển.

Cho ý kiến vào Dự án Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) tại phiên họp UBTVQH thứ 41 vừa qua, nhiều đại biểu băn khoăn khi thẩm quyền này đề xuất được giao cho Chính phủ, trong khi theo quy định của Hiến pháp 2013, Quốc hội có thẩm quyền quyết định về các loại thuế. Nhiều đại biểu UBTVQH đề nghị Ban soạn thảo rà soát lại để thể hiện đúng tinh thần Hiến pháp (Khoản 4 Điều 70) giao Quốc hội quy định các thứ thuế, theo đó Biểu thuế XK theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất thuế XK đối với từng nhóm hàng ban hành kèm theo Luật này thay vì giao UBTVQH ban hành Nghị quyết; đồng thời, bổ sung quy định về thẩm quyền của UBTVQH trong việc sửa đổi, bổ sung khung thuế suất trong trường hợp cần thiết và làm rõ thẩm quyền của Quốc hội trong việc phê chuẩn các Hiệp định về thuế quan do Chính phủ đàm phán và ký kết.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, UBTVQH, Bộ Tài chính cho biết, Ban soạn thảo đã bổ sung quy định Chính phủ trình UBTVQH sửa đổi, bổ sung Biểu thuế XK theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất thuế XK đối với từng nhóm hàng trong trường hợp cần thiết; Quy định rõ Biểu thuế ưu đãi cam kết tại Nghị định thư gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã được Quốc hội phê chuẩn và các Điều ước quốc tế khác là căn cứ để Thủ tướng Chính phủ ban hành các biểu thuế XK, thuế NK.

Theo đó, tại Điều 11 dự thảo quy định về thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất quy định: “1. Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10, Biểu thuế XK theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất thuế XK đối với từng nhóm hàng ban hành kèm theo Luật này; Biểu thuế ưu đãi cam kết tại Nghị định thư gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã được Quốc hội phê chuẩn và các Điều ước quốc tế khác để ban hành: Biểu thuế XK; Biểu thuế XK ưu đãi; Biểu thuế NK ưu đãi; Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt; Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan. 2. Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ trình UBTVQH sửa đổi, bổ sung Biểu thuế XK theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất thuế XK đối với từng nhóm hàng ban hành kèm theo Luật này”.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc giao thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách thuế là đảm bảo tính kịp thời trong việc xây dựng mức thuế suất tương ứng với từng thời kỳ, điều chỉnh kịp thời trước những biến động giá cả của thị trường quốc tế; đảm bảo chủ động trong việc thực hiện cắt giảm các mức thuế suất theo cam kết hội nhập; đồng thời đảm bảo sự ổn định của biểu thuế, phù hợp với yêu cầu quản lý và xu hướng phát triển. Thẩm quyền này cũng phù hợp với quá trình Việt Nam tham gia sâu rộng vào các FTA, khi lộ trình cắt giảm thuế quan đã được xác định và phải tuân thủ thực hiện theo đúng cam kết.

(nguồn: http://www.baohaiquan.vn/)

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,